Hello!! My name is Jeanine

I love to eat, travel, and eat some more! I am married to the man of my dreams and have a beautiful little girl whose smiles can brighten anyone’s day!

Latest Recipes

Latest Tweets

Będąc biznesmenem często musimy mierzyć się nie tylko z przeciwnościami gospodarczymi takimi jak np. konkurencja zaniżająca ceny, lecz także z trudnymi przepisami prawnymi. Praktycznie każdego dnia musimy mierzyć się z nowym wyzwaniem czy pytaniem, a odpowiedzi niezwykle często poszukujemy w ...