Hello!! My name is Jeanine

I love to eat, travel, and eat some more! I am married to the man of my dreams and have a beautiful little girl whose smiles can brighten anyone’s day!

Latest Recipes

Latest Tweets

Pomiary geodezyjne na trzech etapach inwestycji

Podczas budowy domu nasza droga skrzyżuje się z wieloma specjalistami. Od projektantów, przez urzędników, pracowników budowalnych, hydraulików i elektryków aż po geodetę. Praca tego ostatniego będzie niezbędna w kilku niezwykle istotnych etapach procesu budowy. Jego spostrzeżenia będą zapisywane w dzienniku, który udokumentuje całą budowę. Geodeta będzie potrzebny co najmniej na trzech etapach budowy domu: przy opracowywaniu projektu, przed rozpoczęciem prac oraz przy zakończeniu budowy.

Etap pierwszy: firma geodezyjna i projekt budowlany

Kupiliśmy działkę oraz projekt domu. Teraz potrzebujemy uzyskać od urzędu gminy warunki zabudowy i pozwolenie na budowę. By to zrobić należy zlecić odpowiednie usługi geodezyjne, czyli wykonanie mapy do celów projektowych. To dokument, na którym zawarte zostaną i oznaczone granice naszej działki i jej otoczenie. Pojawią się tam też informacje o położeniu budynków i ich przeznaczeniu. Geodeta najczęściej wykonuje taką mapę w skali 1 do 500, choć nierzadko zdarzają się dokumenty w skali 1 do 1000. Dokument ten przyda potem również architektowi, który będzie projektował i nanosił zmiany naszego domu.

Etap drugi: geodeta i wytyczenie budynku

Na kolejną wizytę geodety na budowie trzeba się nastawić po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki. Firma geodezyjna wytyczy budynek zgodnie z projektem, zaznaczają jego główne osie i obrys fundamentów a później zamontuje w gruncie tzw. repery, czyli punkty wysokościowe, do których będzie można się w przyszłości odnieść by zauważyć ewentualne nieprawidłowości lub zmiany. Na zakończenie swojej wizyty na budowie, geodeta pozostawi wpis w dzienniku budowy i przekaże inwestorowi szkice swoich pomiarów.

Etap trzeci: firma geodezyjna odbiera budynek

Gdy proces budowy nowego domu szczęśliwie dobrnie do końca – należy wystąpić z wnioskiem o możliwość jego użytkowania. Taki wniosek musi zawierać specjalną mapę, która przedstawia faktyczne położenie budynku na działce a także spis wszystkich przyłączy energetycznych, kanalizacyjnych, wodnych i gazowych. Geodeta taką inwentaryzację również zapisze w dzienniku budowy.

Usługi geodezyjne nie tylko na budowie

Pomoc profesjonalnej firmy geodezyjnej może się również przydać w czasie użytkowania nowego budynku. W razie ewentualnego sporu z sąsiadem o granice działki, firma geodezyjna może wykonać odpowiednie pomiary geodezyjne by rozwiać wątpliwości i rozwiązać spór. Geodeta będzie również pomocy w razie sporu prawnego pomiędzy współwłaścicielami danego terenu. Wtedy może on przeprowadzić podział działki Zakopane i tym samym również zakończyć ewentualne niesnaski.